گفت وگوی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با چین گانگ و تکرار اتهام زنی‌های واهی به ایران


تهران- ایرنا- منابع خبری دوشنبه شب گزارش دادند، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در گفت وگوی تلفنی با چین گانگ وزیر خارجه چین اتهامات بی اساس این رژیم علیه برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را تکرار کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086091/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85086091/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85
  عناوین روزنامه‌های جهان؛ انگلیس: ناتو نباید خود را درگیر جنگ اوکراین کند