ژاپن فاضلاب راکتور فوکوشیما را روانه اقیانوس می کند


تهران – ایرنا – سخنگوی بلندپایه دولت ژاپن روز جمعه اعلان کرد که کشورش قصد دارد بیش از یک ملیون تن فاضلاب پالایش شده تاسیسات نیروگاه هسته ای از کارافتاده فوکوشیما را در سال جاری روانه اقیانوس کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997272/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84997272/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
  چین: آمریکا حق ندارد انگشت اتهامش را به سمت روابط چین-روسیه نشانه بگیرد