آزمایش موشک بالستیک آمریکا در میانه تنش با چین برای اثبات توان هسته‌ای - رامین موزیک

آزمایش موشک بالستیک آمریکا در میانه تنش با چین برای اثبات توان هسته‌ای


نیویورک – ایرنا- آمریکا در میانه افزایش تنش ها با چین بر سر بالون اطلاعاتی این کشور بر فراز حریم هوایی ایالات متحده، یک موشک بالستیک قاره پیما را آزمایش کرد تا آمادگی توانایی هسته ای خود را نشان دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026348/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86

  دیپلمات ارشد چین خواستار مذاکره و همکاری با آمریکا شد